Łóżka dla szpitala w Łucku

Szpitale w Ukrainie są w bardzo trudnej sytuacji. Napaść moskali na Ukrainę, spowodował ogromny wzrost osób potrzebujących specjalistycznej pomocy medycznej. Dotyczy to w szczególny sposób lecznictwa psychiatrycznego. Doznane przez mieszkańców Ukrainy straszliwe wojenne przeżycia, przejawiają się we kilkukrotnym wzroście liczby osób cierpiących na różnego typu choroby psychiczne. Niestety szpitale psychiatryczne często są na końcu w kolejce zaspokajania potrzeb.

Dlatego postanowiliśmy we współpracy z Miejskim Centrum Opieki w Krakowie oraz Fundacją GENTES, przekazać taką pomoc dla Wołyńskiego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Łucku.

Dzięki naszemu staraniu i kontaktom, pozyskaliśmy z MCO wycofywany sprzęt w postaci 30 łóżek szpitalnych oraz 15 szpitalnych szafek przyłóżkowych. Operację przetransportowania tego sprzętu zorganizowała nieoceniona Katarzyna Corominas, Prezeska Fundacji GENTES.

Dziękujemy bardzo Zarządowi Drukarnia Legra za udostępnianie nam miejsca na przechowywanie pomocy humanitarnej oraz wsparcie w naszych działaniach. Wielkie podziękowania dla anonimowych dobroczyńców, którzy bardzo nam pomagają, ale chcą pozostać w cieniu.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej fundacyjnej zbiórki przeznaczonej na pomoc dla Ukrainy ! 💙💛👉https://pomagam.pl/rab7pm

Jeśli chcesz nas wesprzeć w pomocy dla Ukrainy podziel się z innymi i pokaż nasze zbiórki.

Udział wzięli:

https://www.mco.krakow.pl/

https://gentes.org.pl/

https://www.facebook.com/katarzyna.corominas

Dodaj komentarz