Pionizator !

Wczoraj Fundacja Twoja Widzialna Ręka, przekazała dla MIEJSKIEGO CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE, https://mco.krakow.pl/ przy ul. Wielickiej 267, elektryczny pionizator, pozyskany przez nas, dzięki …