Nasza Prezeska Alicja Szczepańska, jest „Matką chrzestną” pomysłu utworzenia na osiedlu Na Kozłówce Miejsca Aktywności Mieszkańców. Dlatego naturalne jest, że pomagamy tworzyć to miejsce, gdzie mieszkańcy, mali i dorośli mogą …

Aniu, Aniu … żegnaj

Ania była współzałożycielką i wiceprezeską Fundacji Twoja Widzialna Ręka. Zawsze interesowało ją pomaganie innym, w czym fundacja była bardzo dobrym sposobem. Do działania jako wolontariusza, delegowała Pawła, swojego męża. Pełna …