FUNDACJA TWOJA WIDZIALNA RĘKA

KRS 0000844476

NIP 7372222640

REGON 386222253

Biuro jest czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 17.15 – 20.00, środa w godz. 10.00 – 13.00

Adres fundacji: Mogilska 1/220, 31-516 Kraków,

Tel. 664 914 817

kontakt@twojawidzialnareka.org.pl

Można się również kontaktować poprzez komunikator Messenger na naszej stronie:

https://www.facebook.com/twojawidzialnareka