Trzy busy do Lwowa

Na przełomie marca i kwietnia wysłaliśmy do Lwowa, kolejną dużą partię pomocy humanitarnej, którą przekazaliśmy Fundacji Voznytskyy’ego z którą współpracujemy od początku napaści moskiewskich agresorów. Przesłaliśmy materiały potrzebne dla organizowanego we Lwowie …

Dobry chleb

Przez kolejny miesiąc, raz w tygodniu dostarczaliśmy chleb do miejsc, gdzie przebywają lub przychodzą głodni ludzie. Tego chleba było dużo, ale niestety przybywa ludzi, którzy tego przysłowiowego chleba codziennego potrzebują. …