Coraz więcej potrzebujących

Przez kolejny miesiąc, raz w tygodniu dostarczaliśmy chleb do miejsc, gdzie przebywają lub przychodzą głodni ludzie. Tego chleba było dużo, ale niestety przybywa ludzi, którzy tego przysłowiowego chleba codziennego potrzebują. Do Punktu Łagiewnicka 54 Kraków, prowadzonego przez Fundację Dobro Zawsze Wraca, w sumie dostarczyliśmy 191 bochenków pysznego, naturalnego chleba z rzemieślniczej piekarni Bakery Master z Wieliczki, Pana Wojciecha i Macieja Szymborskich, która mieści się na ul. Sienkiewicza 31.

Ponadto Wspólnie z Fundacją Rozwoju Sądecczyzny dzięki firmie FeDex, przekazaliśmy Fundacji Dobro Zawsze Wraca https://dobrozawszewraca.org/, 4 wiaderka chusteczek dezynfekcyjnych, które pojadą do szpitala dziecięcego w Ukrainie.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Bakery Master Wojciechowi i Maciejowi Szymborskim, za ich bardzo cenną i potrzebną pomoc w nakarmieniu głodnych.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej fundacyjnej zbiórki przeznaczonej na pomoc dla Ukrainy! 💙💛👉https://pomagam.pl/rab7pm

Jeśli chcesz nas wesprzeć w pomocy dla Ukrainy podziel się z innymi i pokaż nasze zbiórki. Finansowo naszą Fundacja Twoja Widzialna Ręka wspierają również wspaniali dobroczyńcy z USA. https://gofund.me/05aae953

Serdeczne podziękowania na pewno należą się :

https://bakerymaster.pl/

Zupa dla Ukrainy Kraków

Punkt/Point/Пункт Łagiewnicka 54 Kraków

http://rozwojsadecczyzny.pl/fundacja/zarzad-fundacji/

https://www.fedex.com/pl-pl/home.html

https://www.polskaekologia.org/

https://www.facebook.com/czeslaw.meus

https://www.facebook.com/wojciech.szymborski.31

Dodaj komentarz