Filantrop Krakowa A.D. 2019

Nagrodę dedykuję wszystkim ludziom o złotych sercach, którzy zawsze mnie wspierali i mi pomagali w niesieniu pomocy potrzebującym ❤️

W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA, przyznawany osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym.

Zgodnie z uchwałą – Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa – tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Dodaj komentarz