Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

https://www.krakow.pl/komunikat/258336,29,komunikat,mpi.html?fbclid

Dziś, 16 marca, rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Krakowie przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w TAURON Arenie Kraków.

Szczegóły znajdziecie pod wskazanym linkiem.

Dodaj komentarz